-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

WARNA-WARNA SERAT ING BASA JAWA (MACAM-MACAM JENIS SURAT DALAM BAHASA JAWA)


. Serat Wara-Wara
 • Nyakup kadadosan ingkang dipun warak-warakaken ingkang isine:
 • Apa kang diwarak-warakake
 • Sapa sing nindakake
 • kapan Kadadeyane
 • Ana ngendi kadadeyane
 • Sebabe apa
2. Serat silaturahmi
 • Diagem kangge nyambung paseduluran
 • Tembungipun cekak aos
 • Ngange gambar lan tata panyandra kang endah
 • Tuladha : Kartu Riyadi, Kartu  Natal
3. Serat sedhahan
 • Serat ingkang surasane kapurih ngrawuhi pasamuan utawi panghargyan
 • Padamelipun serat sedhahan, salugunipun boten gampil, awit ingkang ulem-ulem gadhah sedya, supados ingkang dipun ulemi saged mrelokake rawuh kanthi suka pirenaning panggalih, kamangka wancinipun dipun temtokaken
Jenising serat sedhahan :
 • Ulem Mantu
 • Ulem Ngunduh Mantu
 • Ulem Mitoni
 • Ulem Kumbokarnan
 • Ulem Sepasaran
 • Ulem Tanggap Warsa
 • Ulem Tumbuk Ageng
4. lelayu
 • Serat paring pangertosan bab tilar donyanipun satungiling piyayi
 • Diandharaken wanci sedhanipun, jalaranipun, saha wanci kasarekaken
 • Dipun serat ugi, garwa, putra wayah

Semoga artikel WARNA-WARNA SERAT ING BASA JAWA (MACAM-MACAM JENIS SURAT DALAM BAHASA JAWA) bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter