-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Mantra - Mantra Jawa

Sasmitaning Gaib
Sajroning sasi Sura 1937 Jawa

  1. AJI PUDHAR JATI
Sun matek ajiku pudhar jati
Ndamar sasi ngabut ijo
Ngrerepi lumiyating kodrat
Manunggaluh pangesuh
Mijil saking manoning wulu salamba
Titis tatas trengginas
Manceping kuku
Bareng waluyaning jati
Jumedhul lan tumuju ing swarga gandhul kang ana ing.....

  1. AJI RAJUT SAYUTA
Srigalih srigana balungkerti panjerwénda
Kun kusnun kamiraga limahela angkerut
Lobang sohanara manghikat tanang gaib
Gabu guré sénawa réyasa tumedhuh mariling
Bumi liyap-liyup tami timanintrim
Hong suwéru, hong suwéla, hong sengkang mercu buana

Carane : nganggo yuyu ditaleni pucuking janur, tancepke pinggiraning peceren. Maca mantrane ping 11, wektune bakda maghrib-isya. Hio dicekel madhep umah.
Gunane : nggo nyekel bangsaning alus kayata; tuyul, slemet, tongtongsot, buta abang.
Alate : yuyu, hio, janur 2.

  1. AJI PAWUJUD (kyai pangudal jagad)
Lir-kilir kilur kumbang, kumbangé janur
Cah cilik turu kasur ibuné kondur
Le kondur wau dalu, dioyak gotsu
Gotsuné gotsu jénggot, sing duwé sarbot
Sarbot sarbot séta, lé turu ngliga.

Alate : kembang telon, minyak tala (lenga mambu)

  1. AJI TUNGGAK SEMI
Hong Ywang kala dharma 3x
Hong Manik hingkang kara
Setiaji mring kartika yuwana dharma
Tembang tadhah sariraning bumi
Ngantariksa mring swara kandha
Hong salulabang
Hong swéha damang
Hong kasuring kasantikan

Carane : nglinang sukma, tangan saluku tunggal skil njejak bantala, nutup babahan hawa sanga, mantra diwaca 9x selama 21 dina. Pas weton.

  1. AJI PANUNTUN
Sun matek ajiku panuntun
Ratu-ratuning gaib titahing dzat kang wekas
Mbithi pujangga netra hangeneng ngenering kartika
Dwi wasésa-wasésaning jagad-jagading tunggal
Nebak napak mawi punarpa carita
Lahumahéra, lahumahésa, damar dinamat
Hong sampyuh sekaring jagad, hong sekar téja tamulagiri
Kanthi-kanthiling sikep, samahumul biliridhoi anawangsa saluilla
Byar pinetep kuncara ing galih, kyai wiratapa, kyai jaladara, kyai bintisaluka
Kyai anggawarna, sigrang anahulu lia abulitang
Hong...9x

Carane ; diwatek jam 1 wengi.

  1. AJI SLAMET SANGGAR BINTANG
Bismillahirrohmanirrohim
Allahu badan ingsun, panjuru papat
Pangesuhing raga dadi, sanghyang tunggal pancering memanon luh
Salamba, déwi sekartaji panggiring naya mahakungkung sabdanira
Pluk ciplak cipluk cariking kamardikan
Panjidhadhap wuni taménging kautaman
Ersih kendalining mustakalèka, ngrebebeng nggarutama liyah mahpah
Lalikung kurudisiwi sambrur sarakadamah, liya-liyu pardédénarap
Siyong weliyemsi kohang menta ijo
Girlabu gor gatru gilang panolèh skatimahing maha suci

Carane ; diwatek jam 03.30
Godhong dhadhap diselehke dada
Godhong waru diselehke bun-bunan
Godhong sawo nggo lemek

  1. MANTRA-MANTRA LIYANE
Sekar langit kang linuwih
Niup baskaraning kala mangsa
Tumeka ing kartika pandulu jati
Yaiku tawange sedhah suci 27x

Kyai Sangga langgit kersaa panjenengan ngrawuhi wontening jagad kawula
Ngesthi tunggal mring daya-dayaning kul rembulaning jagad kang suminar mbabar
Pepadhang si ponang jabang.......ngesthi tama.

http://setyawara.webnode.com/news/mantra-mantra-jawa/


Semoga artikel Mantra - Mantra Jawa bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter