-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Langgam Jawa Sing Ngangeni

1. Caping Gunung

Panembang: Waljinah Pangripta: gesang

Dhek jaman berjuang

njur kelingan anak lanang

mbiyen tak openi

ning saiki ana ngendi

Jarene wis menang

keturutan sing digadhang

mbiyen ninggal janji

ning saiki apa lali

Reff:

Ning gunung tak cadhongi sega jagung

yen mendhung tak silihi caping gunung

sokur bisa nyawang

gunung ndesa dadi reja

dene ora ilang nggone padha lara lapa

2. Gambang Suling

Penyanyi: Waljinah

Pangripta: Ki Narto Sabdo

Irama:Kroncong/8 beat Tempo: 70

Swara suling, kumandang swarane,

Tulat tulit kepenak unine

U.. nine mung nrenyuhake, bareng lan kentrung,

ketipung suling, sigrak kembangane

Swara suling kumandang swarane,

tulat tulit kepenak unine

U.. nine mung nrenyuhake bareng lan kentrung,

ketipung suling, sigrak kembangane

Swara suling kumandang swarane,

tulat tulit kepenak unine

U.. nine mung nrenyuhake bareng lan kentrung,

ketipung suling, sigrak kembangane

3. Gethuk

Penyanyi: Nur Afni Octavia

Pangripta: Manthou's

Irama:Kroncong/8 beat/Campursari Tempo: 70

Sore-sore padhang bulan, ayo kanca padha dolanan

Rene-rene bebarengan, rame-rame e dha gegojegan

Kae-kae rembulane, yen tak sawang kok ngawe-awe

Kaya-kaya ngelikake, kanca kabeh aja padha turu sore

Gethuk, asale saka tela

Mata ngantuk, iku tambane apa

Ah ala gethuk, asale saka tela

yen ra pethuk, atine rada gela

Aja ngono mas, aja aja ngono

Kadhung janji mas, aku mengko gela.

4. Jangkrik Genggong

Penyanyi: Waljinah

Pangripta: Anjat Any

Irama:Kroncong/8 beat Tempo: 86

Kendhal kaline wungu, ajar kenal karo aku

Lelene mati digepuk, gepuk nganggo walesane

Suwe ora pethuk, ati sida remuk, kepethuk mung suwarane

e ya e ya e..e yae yae yae yae

Jangkrik genggong, jangkrik genggong, luwih becik omong kosong

Semarang kaline banjir, ja sumelang ra dipikir

Jangkrik upa saba ning tonggok, malumpat ning tengah jogan

Wis watake priya, jare ngaku setya, tekan dalan selewengan

e ya e ya e..e yae yae yae yae

Jangkrik genggong, jangkrik genggong, wani nglirik sepi nguwong

Yen ngetan bali ngulon, tiwas edan ora kelakon

Yen ngrujak ngrujaka nanas, aja ditambahi kweni

Kene tiwas nggagas, awak adhem panas, jebul ana sing nduweni

e ya e ya e..e yae yae yae yae

Jangkrik genggong, jangkrik genggong, sampun cekap mangsa borong.

5. Jenang Gula

Penyanyi: Waljinah

Pangripta: Effendi Slameto

Irama:Kroncong/8 beat Tempo: 60

Jenang gula, kowe aja lali, marang aku iki, ya kangmas

Nalikane, nandang susah, sapa sing ngancani

Dhek semana, aku tetep tresna, lan tetep setya ta kangmas

Dereng nate, gawe gela lan gawe kuciwa

Ning saiki, bareng mukti, kowe kok njur malah lali, marang aku

Sithik-sithik, mesti nesu, terus ngajak padu, ja ngono lho ja ngono

Apa kowe, pancen ra kelingan, jamane dhek biyen, ta kangmas

Kowe janji, bungah susah, padha dilakoni.

6. Lara Branta

Panembang: Waljinah Pangripta: S Darmanto

Yen kelingan mring sliramu, adhuh

kadya rinujit atiku

yen siyang tansah katon malela

dalu dhatan bisa nendra

apa sliramu wis lali tenan

dhek semana nate janji

sedya arep urip bebarengan

Reff:

Nanging aku ora ngira yen sliramu bakal cidra

bareng saiki wis mulya, banjur krama

ora nganggo kandha-kandha

wis pesthine lelakonku, adhuh

aku mung kudu narima

sapa kang bisa paring usada

nggonku nandang lara branta

7. Rujak Uleg

Penyanyi: Waljinah

Pangripta: N.N./Budi

Irama:Kroncong/8 beat Tempo: 80

Rujak uleg, rasa sepet kakehan cengkir

Atine judheg, dhadhane seseg kakehan pikir

Alam donya warna-warna kahanane, jarene

Biyen kandha, nalikane perang gedhe

Bandha nyawa, dilebokke negarane, jarene

Muga-muga, gak enggala bubar wae

Rujak timun, dheleg-dheleg terus ngalamun

Jarene gumun, blanjane cupet nggo tuku sabun

Alam donya warna-warna kahanane, jarene

Biyen apa, saikine katon piye

Ati murka, nggolek ana, nyebut kene, jarene

Tiwas diangsa, jebul ra ana marine

Kopi susu, ilang kopine, keri gelase

Awake kuru, pacare mlayu entek duwite

Alam donya warna-warna kahanane, jarene

Ra digagas, papan omah kari pagere

Bandha bablas, anak bojo ra dipikir butuhe

Yen ra mawas, malah bubrah rumah tanggane.

8. Suwe Ora Jamu

Suwe ora jamu

Jamu godhong tela

Suwe ora ketemu

Ketemu pisan gawe gela

Suwe ora jamu

Jamu godhong tela

Suwe ora ketemu

Ketemu pisan gawe gela

9. Walang Kekek

Walang Kekek

Panembang: Waljinah Pangripta: Waljinah

Walang kekek menclok ning tenggok

mabur maneh menclok ning pari

aja ngenyek, ya mas, karo wong wedok

yen ditinggal lunga, setengah mati

e... ya... ye... ya... e... ya...

e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...

Omah gendheng, ya mas, tak saponane

abot entheng tak lakonane

Walang abang menclok ning kara

walang biru walange putih

bujang maneh, ya mas, ora ngluyura

sing wis nduwe putu ora tau mulih

e... ya... ye... ya... e... ya...

e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...

Andheng-andheng ana pilingan

aja dipandeng, mundhak kelingan

Walang ireng mabur mbrengengeng, walang ireng dawa suthange

yen dha seneng, ya mas, aja mung mandeng, golekana endi omahe

e... ya... ye... ya... e... ya...

e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...

Bisa nggambang, ya mas, ora bisa nyuling

bisa nyawang, ora bisa nyandhing

Walang kekek, walange kayu

walang kayu tiba ning lemah

yen kepengin, ya mas, arep melu aku

yen mung nrima tak kon jaga omah

e... ya... ye... ya... e... ya...

e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...

Walang kekek, ya mas, walange kadung

walang kekek, dereng rampung

Walang kekek menclok ning sawah

mabur maneh menclok wit jati

duwe bojo enom, ya mas, nyang ati susah

bojo tuwa watuke kekel, kesel mijeti

e... ya... ye... ya... e... ya...

e... ya... ye.. yae... ya... yo... ya... yo...

Mikul suket, ya mas, dientul-entul

senenge banget, ora bisa kumpul

Walang kekek menclok ning tampah

mabur mrene menclok wit pete

sumungkema mring Gusti Allah

tindaake dhawuh-dhawuhe

10. Yen ing tawang Ana Lintang

Panembang: Waljinah Pangripta: Andjar Any

Yen ing tawang ana lintang, cah ayu

aku ngenteni tekamu

marang mega ing angkasa, ingsun takokke pawartamu

Janji-janji aku eling, cah ayu

sumedhot rasane ati

lintang-lintang ngiwi-iwi, nimas

tresnaku sundhul wiyati

Dhek semana janjiku disekseni mega kartika

kairing rasa tresna asih

Yen ing tawang ana lintang, cah ayu

rungokna tangising ati

binarung swarane ratri, nimas

ngenteni mbulan ndadari

Dhek semana janjiku disekseni mega kartika

kairing rasa tresna asih

Yen ing tawang ana lintang, cah ayu

rungokna tangising ati

binarung swaraning ratri

ngenteni mbulan ndadari

Semoga artikel Langgam Jawa Sing Ngangeni bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter