-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Gebyar Jawa

Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Jawa kaliyan Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang ing 3 Desember 2009 kala wingi ngawontenake adicara Pambukane Gebyar Jawa. inggih punika satunggale adicara taunan ingkang dipunwontenake kangge mengeti dinten Jayanipun basa daerah mliginipun basa Jawi. Adicara punika wiwitan sesambut saking Pandhega/ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Drs. Agus Yuwono M.Si lan dipunbikak dening dekan Fakultas Bahasa dan Seni Prof. Dr. Rustono M.hum kanthi mardikoake manuk mara ing angkasa dipunlajengake kirap arak-arakan muteri kampus Konservasi Universitas Negeri Semarang. Adicara punika minangka rantaman adicara Gebyar Jawa 2009 dening Hima Basa Jawa. rampung adicara pambuka punika taksih katha rantaman adicara sanesipun, umpaminipun "Pentas Wayang" saking dosen lan mahasiswa, ugi wonten lomba geguritan lan macapat tngkat SMP se-jawa tengah. mugi adicara punika saged dados gregeting tiyang Jawa supados tinuwuh rasa tresna malih kangge nguri-uri kabudayan Jawi.

Semoga artikel Gebyar Jawa bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter