-->

Ads 720 x 90

Fiksioner Free Blogger Theme Download

Cerita Wayang Bahasa Jawa: Arya Pragota seneng guyon lan gojegan


Arya Pragota utawa Patih Pragota iku patihe Prabu Baladewa ing Krajan Mandura. Pragota nglenggahi jejering patih njaba. Sedulure Pragota yaiku Arya Prabawa kang ing wektu iku nglenggahi jejering patih njero.

Pawakane Patih Pragota iku gagah pideksa, mirip kaya Dursasana. Swarane bantas, seneng guyon lan gojegan, lan yen micara mesthi dipungkasi kanthi ngguyu lakak-lakak. Amarga sipate kang mangkono iku, Patih Pragota bisa ngimbangi sipate Prabu Baladewa kang gampang nesu.

Nalika dumadi paprangan, kridhane Pragota ing paprangan iku uga kayadene wong kang seneng-seneng, ora lali guyon lan gojegan lan tansah ngumbar esem lan ora kendhat gumuyu nalika ngadhepi mungsuh.
Yen katemben menang ing paprangan Pragota tansah ngguyu cekakakan sinambi jejogedan. Lan yen katemben kalah ing paprangan, dheweke uga ora sedhih. Kabeh dianggep lumrah lan sabanjure lumaku kanthi entheng.

Sadawane uripe Pragota tansah setya tuhu ngabdi marang Prabu Baladewa utawa Kakrasana ing krajan Mandura. Miturut crita ing jagad pedhalangan, Pragota iku anake Antagopa lan Nyai Sagopi.

Dene anak-anake Antagopa lan Nyai Sagopi saliyane Pragota kang dadi pepatihe Prabu Baladewa yaiku, Udawa kang dadi patih ing Nagara Dwaratwati ngabdi marang Prabu Kresna lan Dewi Larasati, sisihane Arjuna kang sepisanan.

Pragota nglenggahi jejering patih ing krajan Mandura nggenteni Patih Saragupita kang ngabdi marang Prabu Basudewa. Saliyane tansah gumbira, Patih pragota uga duwe watak jujur, tansah blaka suta, saengga bisa tansah cedhak marang Prabu Baladewa.Saliyen nglenggahi jejering patih ing nagara Mandura ngampingi Prabu Baladewa, Pragota uga dadi srati gajah Puspadenta kang ora liya gajah klangenane Prabu Baladewa.

Dene kepriye pungkasan uripe Pragota, miturut andharan ing buku Ensiklopedi Wayang Purwa, weton Balai Pustaka, 1991 lan buku Bunga Rampai Wayang Purwa Beserta Penjelasannya, karyane Bondhan Harghana SW lan Muh Pamungkas Prasetya Bayu Aji, weton Cendrawasih, 2004, ora dimangerteni kanthi cetha.

Antagopa minangka bapake Pragota nalika isih cilik pakaryane angon kewan. Amarga saka pakaryane iku wusana Antagopa menjila dadi manungsa kang wasis lan prigel yen kapatah nggulawenthah bocah.
Antagopa ora duwe anak turun. Sisihane kang jenenge Nyai Sagopi, sawijining swarawati ing Karaton Mandura. Nyai Sagopi dadi sisihane Antagopa amarga dhawuhe Prabu Basudewa.


Bapake Antagopa jenenge Buyut Gupala. Dheweke kang ngreksa kabuyutan Widarakandha ing jamane Prabu Basukunthi jumeneng nata ing Mandura. Kabuyutan Widarakandha kondhang sinebut Widarakandhang.

Saliyane nggulawenthah Larasati, Udawa lan Pragota, pasangan Antagopa lan Nyai Sagopi uga kapatah nggulawenthah para putra pangeran Krajan Mandura yaiku Kakrasana, Narayana lan Dewi Sumbadra.


Nalika wus ngancik tuwa, Antagopa lan Nyai Sagopi urip kanthi tentrem, raharja lan tansah kalimputan kabagyan. Kekarone nggulawenthah Kakrasana engga jumeneng nata ing Mandura jejuluk Prabu Baladewa. ::Ichwan Prasetyo::

Semoga artikel Cerita Wayang Bahasa Jawa: Arya Pragota seneng guyon lan gojegan bisa menambah wawasan bagi sobat mbudayajawa yang mampir kesini, kalau sobat mbudaya jawa mempunyai cerita tentang tradisi, kesenian, budaya yang terdapat di daerah sobat mbudayajawa bisa langsung di kirimkan ke mengenalbudayajawa@gmail.com

Jangan lupa klik tombol di bawah ini untuk share ke teman-teman dan bersama kita lestarikan budaya kita sendiri agar tidak hilang oleh jaman.

Related Posts

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter